INHOUDSTAFEL

Presentatie
Biografische gegevens
Geschriften van de Dienares Gods
Inleiding
Afkortingen

Deel I: De heiligheid van een leven in de Goddelijke Wil.
De heiligheid van Jezus' mensheid.
De heiligheid van Maria.
Verschil tussen de heiligheid van een leven in de Goddelijke Wil en het doen van de Goddelijke Wil. Valse heiligheid.
De heiligheid der heiligheden.
Luisa en haar zending.
Het leven in de Goddelijke Wil is het werk van de Heilige Geest, de Heiligmaker.

Deel II:"Uw Rijk kome"
De mens werd in Christus geschapen met het oog op het bezit van het Rijk.
De Goddelijke Wil is het doel van de heiligheid en de sacramenten zijn het middel ertoe.
Het leven in de Goddelijke Wil, als bezit.
Hoe men in de Goddelijke Wil begint te leven.
Graden volgens dewelke het schepsel in de Wil van God leeft en vandaar ook verschillende graden van heiligheid.
Kennis van de waarheden die over de Goddelijke Wil geschreven werden.

Deel III: "Op aarde zoals in de hemel"
Handelen in Gods Wil.
Heiliging van het menselijke handelen.
Elke akt (handeling) die in de Goddelijke Wil voltrokken wordt, vermenigvuldigt de Goddelijke akt, het leven en het goede ervan voor Gods eer en het welzijn van de mensheid. De tochten in de Goddelijke Wil.
Besluit.

a
_______________________________________________________
a
Mgr. Giovan Battista Pichierri
Aartsbisschop van Trani - Barletta - Bisceglie
Titularis van Nazareth


PRESENTATlE

E.H. Sergio PELLEGRINI is door mij, op 15 maart 2002, pastoor benoemd van de parochie S. Maria Greca in Corato, waar het stoffelijk overschot rust van de Dienares Gods "Luis a Piccarreta" .
Hij is eveneens door mij, op 8 oktober 2002, aangesteld tot geestelijke leider van de "Vrome Vereniging Luisa Piccarreta Kleine Kinderen van de Goddelijke Wil" ..
Omdat ik de optimale kwaliteiten van don Sergio als priester ken, zijn spirituele en theologische deskundigheid, heb ik hem persoonlijk aangemoedigd de gedachten van Jezus zelf over de Goddelijke heiligheid te achterhalen in de geschriften van Luisa, en kritische opmerkingen te noteren die ertoe bijdragen om de gedachten van Luisa te kennen, die soms onduidelijk uitgedrukt zijn en daarom opnieuw dienen verwoord te worden in het licht van heel haar mystieke ervaring.
Omdat het werk van don Sergio heel bevredigend is, lijkt het mij opportuun het te publiceren als bijdrage tot de kritische uitgave van al de geschriften van de Dienares Gods.
Met dank aan don Sergio, moedig ik hem nogmaals aan om zijn uitstekende bijdrage te doen samen met andere theologen, opdat de eerste kritische uitgave zo vlug mogelijk zou kunnen verschijnen.Giovan Battista Pichierri
aartsbisschop

Trani, 20 oktober 2005